ابزار جوش و برش

اینورتر

SA-9998


                
220 ولت ولتاژ ورودی
30 الی 250 آمپر آمپر خروجی
21.3 الی 30 ولت ولتاژ خروجی
15 کیلوگرم وزن
خصوصیات دستگاه:محصولات وابسته
اینورتر
SA-9993
scroll up